Cookies

Tyto Zásady cookies byly naposledy aktualizovány 26. 2. 2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Jsem David Zelenka, IČO: 87586657, se sídlem K Lipám 2729, 39701, Písek, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku.

Spojit se se mnou můžete pomocí následujících kontaktů: jsem@davidzelenka.cz; +420 721 856 369.

Na webových stránkách www.davidzelenka.cz pracuji s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují mi vás rozeznat a podle toho přizpůsobit moje webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies najdete dál.

Jaké typy cookies používám?

  1. Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, aby se vám zobrazili webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají.
  2. Analytické – ty mi pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit.
  3. Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení/nákup.
  4. Marketingové – díky těmto cookies můžu já nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky.
  5. Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.

Můžu cookies zpracovávat?

S technickými, bezpečnostními a funkčními cookies pracuji na základě právních předpisů. Bez nich bych vám svoje služby nemohl poskytnout.

Analytické, preferenční  a marketingové cookies zpracovávám na základě vašeho souhlasu. Toto zpracování mi znemožníte tím, že mi souhlas nedáte, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bych chtěl zmínit, že cookies, které sbírám za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete v nápovědě svého prohlížeče.

Nastavení  prohlížeče je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 

Kdo cookies zpracovává?

  • Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými podmínkami.
  • Poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v souladu se svými podmínkami.
  • Poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v souladu se svými podmínkami.

Další informace

S vašimi cookies pracuji já. Pokud jste mi udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Pověřenec  pro ochranu osobních údajů není stanovený. 

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na mě obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám; vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Pojďme to rozjet

Kvalitní a výkonný online marketing, který budete mít pod kontrolou? Je to možné. Svěřte projekt do mých rukou a rozhodně nebudete litovat.
Jdu do toho
StrategieSEOReklamaTvorba webu
David Zelenka, K Lipám 2729, 397 01, Písek; IČO: 875 86 657; Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku; Neplátce DPH.